Net als koning Willem-Alexander en koningin Máxima provinciebezoeken aflegden, vinden er in België Blijde Intredes plaats. De nieuwe koning Filip en koningin Mathilde bezoeken ook veel plaatsen. Zo waren ze afgelopen vrijdag in Antwerpen. Zo vond er o.a. een wandeling plaats en ook werd het Red Star Line museum bezocht.

De koningin droeg een jurk van Dries van Noten.

Reacties (1)

Gisteren was het ook voor heel België een bijzondere dag. Om 09.00 uur begon de dag met de Te Deum-viering in de kathedraal in Brussel. De viering wordt jaarlijks gevierd op 21 juli. Er wordt dan herdacht dat koning Leopold I als eerste koning van België op 21 juli 1831 werd ingehuldigd. Hierbij was de gehele koninklijke familie in de kerk aanwezig. Na afloop van de dienst nam de koninklijke familie uitgebreid de tijd om het publiek dat buiten bij de kathedraal stond te begroeten. 

Om 12.00 uur legde prins Filip de eed af voor het Parlement, waardoor hij koning van België is geworden. De koninklijke familie verscheen vervolgens om 13.00 uur op het balkon van het paleis voor de balkonscène. Klik hier voor een fotoserie! Eind van de middag vond het Militair en burgerlijk defilé plaats op het Paleizenplein en 's avonds waren de nieuwe koning en koningin aanwezig bij een feest in het Warandepark. De dag werd afgesloten met vuurwerk.

De eedaflegging:

De balkonscéne:

Bij het defilé:

In het Warandepark:

's Avonds tijdens het vuurwerk:

Deze week hoop ik nog een log met de officiele foto's te plaatsen! Dus kom nog even terug!

Reacties

Afgelopen woensdag heeft de Belgische koning Albert zijn aftreden bekendgemaakt. Om 18.00 hield hij een toespraak waar hij het volgende zei:

Dames en Heren,

Diep ontroerd richt ik mij vandaag tot u allen.

Ik ben mijn tachtigste jaar ingegaan, een leeftijd die geen enkele van mijn voorgangers in de uitoefening van zijn ambt heeft bereikt.

Ik stel vast dat mijn leeftijd en mijn gezondheid mij niet meer toelaten mijn ambt uit te oefenen zoals ik dat zou willen doen.

Ik zou mijn plichten niet nakomen en mijn opvatting van de Koninklijke functie niet huldigen mocht ik in die omstandigheden te allen prijze mijn ambt blijven bekleden. Het is een kwestie van elementair respect voor de instellingen en ten opzichte van u, waarde medeburgers.

Na een regeerperiode van 20 jaar ben ik dus van mening dat het ogenblik is aangebroken om de fakkel aan de volgende generatie over te dragen.

Ik stel ook vast dat Prins Filip goed is voorbereid om mij op te volgen. Hij geniet samen met Prinses Mathilde mijn volle vertrouwen.

Met de tijd, en onder meer in het kader van de economische zendingen in het buitenland, heeft Prins Filip aangetoond hoezeer zijn inzet voor ons land hem na aan het hart ligt.

En bovenal heb ik in de loop der jaren geleerd dat ons land op een buitengewone troef kan rekenen, en dat is U waarde landgenoten.

Met een bevolking die zo rijk is aan talenten, aan verscheidenheid, aan edelmoedigheid en energie, is de toekomst van ons land in de beste handen.

Het is dus met sereniteit en vol vertrouwen dat ik u mijn voornemen meedeel om op 21 juli 2013, de dag van onze nationale feestdag, af te treden ten gunste van de troonopvolger, mijn zoon Prins Filip.

Dames en Heren,

Tijdens mijn ganse regeerperiode heeft een vaste overtuiging met betrekking tot de Koninklijke functie mij geleid.  

De rol van Koning der Belgen en zijn legitimiteit bestaat erin ten dienste te staan van de democratie en van haar burgers. Zij zijn de enige rechtmatige titularissen  van de soevereiniteit.

In dat opzicht, moet het koningschap met zijn tijd meegaan.

Op 20 juli zal ik u, zoals gewoonlijk, andermaal toespreken, en daarna zal ik samen met de Koningin en de nieuwe Vorsten, de plechtigheden van 21 juli bijwonen.

Maar nu al wens ik u te zeggen, hoezeer ik het als een eer en een geluk beschouw, een groot deel van mijn leven te hebben kunnen wijden aan de dienst van ons land en van zijn bevolking.

Koningin Paola en ikzelf zullen de hartelijke banden die tussen de bevolking en ons zijn gegroeid met de loop der jaren nooit vergeten.

Wij danken u voor het vertrouwen dat u ons heeft geschonken, voor uw blijken van sympathie en van steun, ook weleens met enige kritiek. Maar altijd hebben wij u een warm hart toegedragen.

Wij bewaren zoveel herinneringen aan talloze ontmoetingen in blijde dagen, maar ook in dagen van zware beproeving.

Natuurlijk betekent het einde van mijn regeerperiode niet dat onze wegen nu uiteengaan. Wel integendeel!

(Deze foto is gemaakt voor de televisietoespraak)

Reacties (1)
De meeste royals hebben nog niet zoveel activiteiten, dus er is weinig nieuws. Vanaf volgende week zullen de royals weer in een drukke agenda belanden..
 
Eind juli was er een fotosessie met het gezin van de Belgische prins Filip en prinses Mathilde. Voordat ze op de tribunes bij de Olympische Spelen zaten, werd er eerst nog een fotosessie gehouden in Londen. Een aantal foto's van deze fotosessie:
 
Lees meer...   (10 reacties)
De Belgische prins Filip en prinses Mathilde zijn voor een kleine week in Japan. Prins Filip zit van maandag 11 tot vrijdag 15 juni een economische zending naar Japan voor. Prinses Mathilde is in Japan om evenementen bij te wonen in het kader van het bevorderen van het imago van België. Op de onderste foto staan de prins en de prinses in gesprek met de Japanse kroonprins Naruhito op het Akasaka Paleis in Tokyo.
 
Het hele programma kun je hier bekijken! En meer foto's van de reis kun je hier zien!
 
Lees meer...   (6 reacties)
Er zijn weer nieuwe foto's verschenen van het Belgisch kroonprinselijk gezin. Elk jaar wordt er in december een fotoserie vrijgegeven.
 
 
Lees meer...   (4 reacties)
Gisteren vond het koningsfeest plaats bij de Belgische royals. Opmerkelijk is dat de Belgische koning Albert en koningin Paola hier nooit bij zijn. Wel zijn koningin Fabiola, prins Filip, prins Mathilde, prins Laurent, prinses Claire, prins Lorenz en prinses Astrid  aanwezig.
 
Ze woonden het Te Deum bij in de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal te Brussel. Ook waren ze 's middags bij een plechtigheid in het Paleis der Natie te Brussel.
 
Klik hier voor een mooie fotoserie!
 
 
 
Tijdens de plechtigheid in de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal.
Lees meer...   (5 reacties)
Er zijn 3 nieuwe foto's verschenen van het Belgische prinsjes Elisabeth. Zij hoopt volgende week (25 oktober) 10 jaar te worde, vandaar deze nieuwe foto's!
 
Lees meer...   (5 reacties)
Prinses Mathilde bracht gisteren een bezoek aan drie boerderijen in West-Vlaanderen: 't Hoppecruyt te Poperinge, het Warandehof te Alveringem en de Beauvoordse-Walhoeve te Veurne.

De bedoeling van dit bezoek is de aandacht te vestigen op de diversificatie van boerderijen en op de agrarische werking, maar vooral hoe het werk van een vrouw er op een boerderij uitziet.
 
”De prinses was enorm geïnteresseerd in het leven van de boerinnen die ze ontmoette. Ik ben blij dat ik haar veel heb kunnen tonen, maar ik ben er mij ook van bewust dat er veel vrouwen zijn die in de schaduw werken van het bedrijf en die nooit gezien worden”.
Lees meer...   (4 reacties)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl